SWMP Ukraine

Приймання тез вже відкрито!

Оголошуємо початок приймання тез для участі у Міжнародному симпозіумі зі зменшення біологічної загрози (раніше відомий як Регіональний науковий симпозіум в рамках концепції “Єдине здоров’я”)!

IBTRS Announcement!  

We are Excited to announce the International BioThreat Reduction Symposium (IBTRS) to be held in April 2021!

Кінцевий термін подання тез – 18 січня 2021 року

Збережіть у календарі дату симпозіуму: 26-29 квітня 2021 року

Місце проведення: місто Київ, Україна

Abstract submission deadline is 18 January 2021

Save Symposium Dates: 26-29 April 2021

Event location: Kyiv, Ukraine

Конференція надає учасникам огляд сучасних досліджень, методології та практичних питань у галузі досліджень бактеріологічних та вірусних загроз, наукової політики та біобезпеки. Особливу увагу на заході буде приділено науковим дослідженням і нетворкінгу.

The conference provides attendees with an overview of current research, methodology, and practical issues in bacteriological and viral threat research, policy, and biosecurity. The conference will emphasize scientific research and networking.

More Information
IBTRS 2021 Registration
Abstract Guidelines
IBTRS 2021 Login