2016 Research Forum / Науковий форум 2016

This slideshow requires JavaScript.

Over the course of the week, the 2016 CBEP Ukraine Research Forum and Peer Review Session brought together senior officials and representatives of Ukraine’s human health and veterinary research communities in an interactive and dynamic forum that was described by many of the participants as the first of its kind in Ukraine. By facilitating a true One health research forum that focused on CBEP-facilitated research within Ukraine, participants overhelmingly communicated that the 2016 Forum provided a venue that opened previously unexplored channels of communication nt only beween them and the panel of international Subject Matter Experts (SMEs). As reflected in the Post-Meeting Survey results, participants shared that they strongly believe that the dialogue that occured at the Forum has the potential to immediately contribute to improving the quality of their research thanks to the knowledge gained, but also created the opportunity for developing future research collaborations between members of the Ukrainian human and veterinary health research communities.

The Forum had a maximum attendance of approximately 110 guests on the first day, and remained highly attended throughout the week, with roughly 80 participants present the remaining two days of the open session. The event was widely attanded by research staff, institutional leadership and government officials.

Participants throughout the week were tremendously interactive, and as reflected in the daily actuals, even when oral presentations were significantly shorter than the allowed time, questions and answer sessions were extensive and even carried over to the poster sessions.

In total, 30 researchers provided both an oral and poster presentation to the participants over the full three days of the Forum and were considered for partnering with internationsl SMEs’ for further writing assistance. Another 42 researchers presented posters on their findings during the poster sessions held on the first two evenings of the Forum.

Based on the positive feedback received from members of the Peer Review Panel, after just first two days’ presentations, over 10 projects were identified for writing assistance based on their potential for publication.

The 2016 Forum Program can be downloaded by the following link 2016 CBEP Science Forum ProgramПротягом тижня 2016 року Науковий форум та Семінар з рецензування наукових робіт за підтримки ПЗСБД в Україні зібрав керівництво та представників української медичної та ветеринарної спільноти та забезпечив платформу для активної та динамічної взаємодії. За оцінкою багатьох учасників, це стало першою подією подібного формату в Україні. Більшість відвідувачів зазначила, що Форум 2016, орієнтований на українські дослідження, що отримують підтримку ПЗСБД, сприяв справжній науковій дискусії у рамках концепції «Єдине здоров’я» та відкрив нові способи комунікації не лише з міжнародними експертами, але й всередині української наукової спільноти. Як відображено у результатах опитування, проведеного після зустрічі, учасники були впевнені, що діалог, розпочатий під час форуму, може безпосередньо вплинути на якість досліджень завдяки отриманим знанням, а також надає можливість розробки напрямів майбутньої наукової співпраці між медичною та ветеринарною науковою спільнотою в Україні.

Максимальна кількість відвідувачів, що були присутні у перший день Форуму, сягнула 110 осіб. Подію продовжували активно відвідувати протягом усього тижня, і під час наступних двох днів, що проходили у відкритому форматі, було присутньо близько 80 учасників. Подію відвідало широке коло науковців, керівників установ та офіційних осіб.

Протягом тижня учасники активно взаємодіяли між собою, що видно з того, як проходили засідання, бо навіть коли усні презентації були значно коротші за відведений час, питання та відповіді були тривалими та продовжувалися під час постерних сесій.

В цілому, протягом повних трьох днів Форуму 30 дослідників зробили як усні, так і стендові доповіді для відвідувачів та були розглянуті для можливого партнерства з міжнародними експертами, що включає надання допомоги у написанні наукових робіт. Ще 42 дослідники представили свої результати у форматі стендових доповідях під час постерної сесії у перші два вечори Форуму.

На основні позитивних оцінок членів редколегії, вже після перших двох днів презентацій більш ніж 10 проектів були відібрані для надання допомоги у написанні наукових робіт, виходячи з їхнього потенціалу для публікації.

Завантажити Програму Форуму 2016 року можна за наступним посиланням 2016 CBEP Science Forum Program