2017 Symposium / Симпозіум 2017

This slideshow requires JavaScript.

The 2017 Ukraine Regional One Health Research Symposium were held in Kyiv from 24-28 April to provide Ukrainian scientists with a venue for the dissemination of scientific findings from human and veterinary health research conducted within Ukraine. By bringing together the Ukrainian human and veterinary health research communities at the NSC Olimpiyskyi “Hall of Champions,” the Symposium contributed to building Ukraine’s One Health and biosurveillance knowledgebase, advancing regional biosafety and biosecurity, and improving our understanding of disease risk. This Symposium built upon the success of the 2016 Ukraine Research Forum, and with the continued support of the Ukrainian human and veterinary health research communities seeks to establish an annual international-caliber research conference within Ukraine. The Symposium is sponsored by the U.S. Defense Threat Reduction Agency and has been implemented in Ukraine through the Cooperative Biological Engagement Program’s Science Writing Mentorship Program.

In response to the 2017 call for applications, 201 original abstracts were received from across the Ukrainian human health, veterinary health, epidemiology, food safety, and biological sciences research communities. Over the course of four days, 50 Ukrainian scientists presented their work during oral seminars, and over 200 research presentations have been shared during the meeting. With representation from 38 different Ukrainian Universities, Medical Schools, State Services, the Ministry of Health, and the National Academy of Agrarian Sciences, the 2017 Ukraine Regional One Health Research Symposium provided a truly national overview of research within Ukraine and bring together scientists from each corner of the country throughout the meeting.

The Ukraine One Health Research Symposium was attended by a panel of nine internationally recognized research scientists, who served as moderators and as a Peer Review Panel. Based on the recommendation and review of the peer review panel members, a total of 35 presenting scientists were paired with members of the peer review panel who will mentor them in developing English-language manuscripts of their work for submission to high-impact peer-reviewed international journals.З 24 по 28 квітня у Києві проходив «Регіональний науковий симпозіум у рамках концепції «Єдине здоров’я» 2017», який надав українським вченим можливість представити результати своїх наукових досліджень, що проводяться в Україні у сфері охорони здоров’я людини і тварин. Об’єднавши українські науково-дослідницькі спільноти, симпозіум сприяв поширенню знань про концепцію «Єдине здоров’я» та епідеміологічний нагляд в Україні, просуванню принципів регіональної біобезпеки та біозахисту, а також кращому розумінню ризиків виникнення захворювань. Підґрунтям для проведення симпозіуму 2017 року було успішне завершення наукового форуму, що відбувся у Києві в 2016 році, та постійна підтримка української наукової спільноти у сфері охорони здоров’я людини та тварин. Планується, що подібні наукові конференції міжнародного рівня будуть проводитись в Україні щорічно. Симпозіум відбувся за підтримки Агентства зменшення загрози МО США, що фінансує Програму написання наукових робіт у рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Програма залучення до спільної біологічної діяльності».

У відповідь на оголошення про прийняття заявок на участь у симпозіумі в 2017 році спеціалістами в галузі охорони здоров’я людини та тварин, епідеміології, безпеки харчових продуктів і біологічних науково-дослідних спільнот з різних областей України було надіслано понад 200 оригінальних тез доповідей. За результатами розгляду тез, було відібрано 50 українських вчених для усних доповідей і понад 200 робіт − для постерних презентацій. «Регіональний науковий симпозіум у рамках концепції «Єдине здоров’я» 2017» створив можливість об’єднати вчених з різних регіонів України та розглянути наукові роботи з 38 установ, серед яких є університети, медичні інститути, державні служби, заклади Міністерства охорони здоров’я та Національної академії аграрних наук України.

У «Регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції «Єдине здоров’я» 2017» брали участь дев’ять іноземних вчених-дослідників, які виступали у ролі рецензентів. За результатами представлених даних було відібрано 35 вчених, що працюватимуть разом з міжнародними експертами, які допомагатимуть їм у написанні статей англійською мовою з метою публікацій їх у міжнародних журналах з високим імпакт-фактором.