ашкіе

Dear colleagues!

We would like to thank you all so much for the participation in the 2017 CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium that took place in Kyiv on 24-28 April, 2017!

Symposium Program can be downloaded by the following link Symposium Program

2017 Symposium joined approximately 300 participants from all Ukraine. Medical school students, interns, PhD students, young scientists, practitioners, and professionals were gathered together and during 5 days of productive work they had a possibility to share many great ideas, exchange experiences and opinions with each other and our Subject Matter Experts. As a result, an initial 35 candidates were selected for further building of international scientific partnerships and development of their abstract to manuscript with its publishing in high-impact journals.

Find more information about 2017 CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium here 2017 Symposium

SME’s presentations are available here SMEs’ Presentations

Also we would like to remind that you can download the Reference Guide here Reference Guide

Thank you again for taking time and efforts to being here!

Best regards,

SWMP TeamШановні колеги,

Ми щиро дякуємо всім вам за участь в Регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції “Єдине Здоров’я” за підтримки ПЗСБД в Україні, що відбувся у Києві з 24 по 28 квітня 2017 року!

Програма симпозіуму може бути завантажена за наступним посиланням Програма симпозіуму

У 2017 році симпозіум об’єднав майже 300 учасників з усієї України. Студенти медичних університетів, інтерни, аспіранти, молоді вчені, лікарі-практики та фахівці, були зібрані разом, і протягом 5 днів продуктивної роботи мали можливість поширити свої ідеї, поділитись досвідом і враженнями один з одним і з нашими експертами. В результаті було відібрано 35 потенційних кандидатів для подальшого встановлення співпраці з експертами і написання повноцінної статті  на основі представлених тез для публікації у міжнародних журналах з високим імпакт-фактором.

Більше інформації про Симпозіум 2017 року можна знайти тут Симпозіум 2017 року

Презентації експертів доступні тут Презентації експертів

Ми також хочемо нагадати, що Ви можете завантажити Reference Guide тут Reference Guide

Дякуємо ще раз за Ваш час та участь!

З повагою,

Команда ПННР