dsc01371.jpg

One Health Focused Training Event: SWM-P Science Writing and Ethics Mentorship, 24-25 July, Dnipro, Ukraine. The main aim of the session was to raise awareness about key aspects of scientific ethics, tools available for supporting the writing process, as well as the SWM-P program and the upcoming 2018 SWM-P Symposium

Over the two days 34 participants, including directors, heads of departments, teachers, PhD students, medical students and research staff from Dnipropetrovsk Regional State Laboratory of Veterinary Medicine (RSLVM), Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center (OLC) and Dnipropetrovsk State Medical Academy took part in the event.

The first day started from the introduction of the SWM Program, its core idea, history in Ukraine, and ways of implementation. During this session was covered such key points as main directions of work, partnerships with SMEs, the SWM-P team’s role, and conference support.

The remainder of the first day, and the entire second day were both dedicated to international standards in science communication, literature review, science ethics, and strategy for manuscript development. The format was useful for identifying major knowledge gaps and audience needs as the scientists present actively shared their opinions with facilitators and each other, intensely asked questions, and proposed ideas for future work directions.

Find more information including the full summary, agenda and post-event survey by the following link Dnipro EventСемінар в рамках концепції «Єдине здоров’я» з написання наукових робіт і дотримання етичних та правових норм в межах Програми з написання наукових робіт

24 – 25 липня 2017 року, м. Дніпро, Україна

Головною метою семінару було підвищення обізнаності про основні особливості наукової етики, доступні інструменти для покращення наукового письма, а також про Програму з написання наукових робіт (ПННР) та майбутній симпозіум в межах ПННР.

Протягом двох днів захід відвідали 34 учасники, включаючи директорів, завідувачів кафедр, аспірантів, студентів-медиків та науковий персонал Дніпропетровської державної регіональної лабораторії ветеринарної медицини (ДДРЛВМ), Дніпропетровського обласного лабораторного центру (ДОЛЦ) та Дніпропетровської державної медичної академії (ДДМА).

Перший день зустрічі розпочався з представлення Програми з написання наукових робіт, її основної ідеї, історії виникнення в  Україні та шляхи реалізації. Під час цієї сесії було розглянуто такі питання як основні напрямки роботи програми, робота з міжнародно визнаними експертами, роль команди ПННР та допомога з конференціями.

Решта часу першого дня, а також весь другий день, були присвячені міжнародним стандартам у  наукових комунікаціях, огляді літератури і стратегіям написання наукових робіт. Формат заходу дозволив визначити основні проблеми та потреби аудиторії, оскільки всі присутні активно ділились власними думками з фасілітаторами та один з одним, енергійно задавали питання та пропонували ідеї для подальших напрямків роботи.

Більше інформації про захід, підсумки та програму доступно за наступним посиланням Зустріч у м. Дніпро