DSC03518From 18-19 October 2017 the Science Writing Mentorship Program (SWM-P) held a Science Ethics and Mentorship Session at the National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine (NSCIECVM) in Kharkiv. In total, nearly 60 participants from Kharkiv-based institutions, ranging from NSCIECVM, Karazin Kharkiv National University, Mechnikov Institute of Immunology and Microbiology, and others, took part in this 2-days event.

The Kharkiv event was the third in a series of Mentorship Sessions that have taken place this fall, the first two Sessions having taken place in Dnipro and Lviv. The main aim was to introduce the SWM Program and the upcoming 2018 Symposium, provide a mentorship in abstract writing, and receive a feedback and suggestions from participants in order to identify their main knowledge gaps and needs for developing future training events within the SWM Program.

Based on the previous experience with the SWM-Program and science writing, thus the Mentorship Session was held in the form of a discussion session and scientists had a possibility to exchange their expertise, problem questions and opinions. The audience actively took part in the science ethics session and articulated what are for them the main questionable points related to science ethics, and in particular publishing ethics, in Ukraine.

The Science Writing Mentorship Program team would like to express their gratitude to all participants who joined the Mentorship Session and actively took part in a discussion. We also thank the National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine for hosting this event in their Institute and for providing such great organizational support!18-19 жовтня в Національному науковому центрі «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини» (ННЦІЕКВМ) у Харкові було проведено Семінар з написання наукових робіт та дотримання правових та етичних норм в рамках Програми з написання наукових робіт (ПННР). В даному 2-денному семінарі взяли участь майже 60 представників з різних установ, розташованих у Харкові, включаючи представників з ННЦ «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини», Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Інституту імунології та мікробіології імені І.І. Мечникова.

Семінар у Харкові був уже третім по рахунку із тих, що було проведено цієї осені,  перші два семінари були проведені у Дніпрі та Львові. Головним завданням цих зустрічей було представлення Програми ННР та майбутнього Симпозіуму, що відбуватиметься в 2018 році, надання консультативної допомоги з написання тез, та отримання відгуків та пропозицій від учасників для визначення їхніх головних проблем та потреб, що допоможуть створити майбутні навчальні заходи в рамках Програми ННР.

Беручи до уваги попередній досвід участі в Програмі ННР та з написання наукових робіт, Семінар було проведено більше у формі дискусії, де науковці мали можливість обмінюватись власним досвідом, проблемними запитаннями та думками. Аудиторія активно приймала участь в сесії з наукової етики та озвучила основні дискутабельні питання, що стосуються етики наукових досліджень та етики в наукових роботах зокрема.

Команда Програми з написання наукових робіт щиро дякує всім учасникам, хто зміг приєднатись до семінару та активно брав участь в обговореннях! Ми також дякуємо Національному науковому центрі «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини» за можливість провести цей захід у стінах інституту та прекрасну організацію!