Symposium info_2018_ENG

Dear colleagues!

SWM-P team are happy to announce that the call for abstracts for the 3rd Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium is upcoming!

Registration and abstract submission portal will be open soon! Please watch our web-site for updates and do not miss the opportunity to present your research at this unique peer-reviewed international research conference! 

The 3rd Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium will be organized in part by the Science Writing Mentorship Program (SWM Program) which was implemented within the Biological Threat Reduction Program (BTRP) that is supported by the Defense Threat Reduction Agency (DTRA).

The first event of such kind CBEP Ukraine Research Forum was held in Kyiv from April 4-8, 2016 and gathered 110 participants from all Ukraine including research staff, institutional leadership, and government officials. The second event CBEP-Ukraine One Health Research Symposium was held in April 2017 and was attended by 280 participants from 37 different Ukrainian Universities, Medical Schools, State Services, the Ministry of Health, and the National Academy of Agrarian Sciences. Be a part of this growing international event and represent the breadth of one health research conducted in Ukraine to our international guests and participants.

A panel of field-specific Subject Matter Experts (SMEs), who served as the Peer Review Panel attended both events. Their role was to review all data presented at meetings and help identify abstracts that could be supported for publication within one-years’ time. As a result, based on the recommendations and review of the peer review panel members, twenty-one projects (21) were identified during the 2016 Research Forum, and a total of thirty-five (35) were selected during the 2017 Research Symposium. These projects have received writing assistance under the coordination of the SWM Program in order to be potentially published in high-impact international journals, and several have already been published internationally!

Once again, the 3rd Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium will provide a venue to Ukrainian scientists to present their one health research findings during both oral and poster sessions in order to advance biosafety and biosecurity, contribute to Ukraine’s One Health and biosurveillance knowledgebase, and improve understanding of disease risk. While open to all members of the one health research community, special attention will be given to scientific findings and biosurveillance data collected directly from, or in collaboration with, BTRP‐funded activities, or produced at BTRP‐supported and renovated facilities.

To be informed about latest updates, follow our web-site swmprogramua.com/

In case of any questions, please contact us SWMPukraine@battelle.org

Best regards,

Science Writing Mentorship Program teamШановні колеги,

Ми раді повідомити Вам, що період подачі тез на Третій щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні розпочинається невдовзі!

Портал для реєстрації та подачі тез буде відкрито зовсім скоро! Будь ласка, слідкуйте за новинами на нашому веб-сайті та не пропустіть можливість представити свої дані на унікальній міжнародній конференції з рецензуванням наукових робіт.

Третій щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні буде організовано як одну із складових Програми з написання наукових робіт (ПННР), що була впроваджена в рамках Програми зменшення біологічної загрози (ПЗБЗ) за підтримки Агентства зменшення загрози (АЗЗ).

Перший захід подібного роду – Науковий форум за підтримки ПЗСБД в Україні було проведено у Києві з 4 по 6 квітня 2016 року. Захід зібрав 110 учасників зі всієї України, у тому числі науковців, керівників установ та посадових осіб. Другий захід – Регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗСБД в Україні, що відбувся в квітня 2017 року, відвідало 280 учасників з 37 різних українських інститутів, медичних університетів, державних служб, а також Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії аграрних наук. Станьте і Ви частиною цієї міжнародної події, що продовжує набирати масштаби, та продемонструйте нашим міжнародним гостям та учасникам справжні можливості досліджень, що проводяться під егідою «Єдине здоров’я» в Україні.

Обидва заходи відвідала команда міжнародних наукових експертів, що проводили рецензування робіт. Експерти оцінили всі представлені під час зустрічі дані та допомогли визначити тези, що могли б отримати допомогу для їх подальшої публікації протягом одного року. Як результат, на основі рекомендацій та оцінок рецензентів, у 2016 році було визначено 21 тезу, та ще 35 тез було обрано під час Симпозіуму 2017 року. Автори цих тез отримали допомогу по написанню наукових робіт під керівництвом Програми з написання наукових робіт для їх подальшої потенційної публікації в міжнародних журналах з високим імпакт-фактором, і деякі із них уже успішно опубліковані.

Як і раніше, Третій щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні надасть можливість українським вченим представити результати своїх досліджень, що мають відношення до «Єдиного здоров’я», як під час усних, так і постерних презентацій, з метою покращення заходів біобезпеки та біозахисту, концепції «Єдине здоров’я» в Україні, знань про систему нагляду за захворюваннями та розуміння про ризики виникнення захворювань. В той час, як Симпозіум відкритий для всієї наукової спільноти, що має відношення до «Єдиного здоров’я», особлива увага приділятиметься науковим знахідкам та наглядовим даним, що були отримані під час заходів за підтримки ПЗБЗ, чи під час роботи на оновлених структурах, що фінансувались в рамках ПЗБЗ.

У випадку виникнення запитань, будь ласка, звертайтесь за адресою SWMPukraine@battelle.org

З повагою,

Команда Програми з написання наукових робіт