Call for abstracts_21 FEbDear colleagues!

We are pleased to announce that the Call for abstracts for the 3rd Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium is now open!

The 3rd Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium will be held in Kyiv on April 16-20, 2018. The Symposium will be organized as a part of the Science Writing Mentorship Program (SWM Program), which was implemented within the Defense Threat Reduction Agency (DTRA) Biological Threat Reduction Program (BTRP). The overall focus of SWM Program is to advance One Health initiatives and disease risk mitigation in Ukraine through effective dissemination of scientific findings.

Welcoming all scientists and medical professionals from the Human and Veterinary Health + Research Community – Eligible participants include students, interns, master students, PhD students, early- and mid-career scientists, medical and research staff.

Range of topics will include but not limited to: veterinary medicine, infectious diseases, environmental science, immunology, toxicology, virology, laboratory diagnostics, microbiology, medical genetics, health care management, policy development and other sections.

Registration

This year the Registration process will be the same as last year. In order to protect your personal data, the registration will include a few steps:

Step 1. Fill a request for Registration through our web-site here

Step 2. Receive invitation to your email

Step 3. Register and submit abstract(s)

The abstract submission process will close on February 21, 2018. 

Guidelines

If you participated in the 2017 Symposium, you should not create an account in Share Point one more time. Just follow the link from the email you received after completion the form at the swmprogramua.com and enter your login and password from the previous year form.

If you did not register for the 2017 Symposium, you will need to create an account in SharePoint, so please use registration guidelines by the following link (in Ukrainian) Share Point registration

Abstract guidelines are attached to this email, but also can be found by the following link 2018 BTRP One Health Research Symposium – Abstract guidelines

In case of any questions, please contact us at SWMPukraine@battelle.org

We look forward to seeing you at the 3rd Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium!

Best wishes,

SWM-P TeamCall for abstracts 21Feb UKR

Шановні колеги!

Ми раді повідомити Вам період подачі тез до Третього щорічного регіонального наукового симпозіуму в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні відкрито!

Третій щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» відбудеться у Києві з 16 по 20 квітня 2018 року. Симпозіум буде організовано як одну з складових Програми з написання наукових робіт (ПННР), що була впроваджена в рамках Програми зменшення біологічної загрози (ПЗБЗ) Агентства зменшення загрози (АЗЗ). Головним завданням ПННР є підтримка концепції «Єдиного здоров’я» і зменшення ризику виникнення захворювань в Україні шляхом поширення результатів наукової діяльності.

Подача тез відкрита для студентів, інтернів, магістрів, аспірантів, молодих вчених та вчених з досвідом, медичних та наукових співробітників

Перелік тем включає, але не обмежується наступним: інфекційні хвороби, ветеринарна медицина, екологія, імунологія, токсикологія, вірусологія, лабораторна діагностика, мікробіологія, медична генетика, управління в системі охорони здоров’я, розробка регуляторної бази та інші секції.

Реєстрація

Цього року процес реєстрації буде проходити так само, як і минулого року. З метою захисту Ваших персональних даних, реєстрація буде проходити в декілька кроків:

Крок 1. Заповніть запит на реєстрацію на сайті тут

Крок 2. Отримайте запрошення на Вашу електронну адресу

Крок 3. Зареєструйтесь та прикріпіть тези

Кінцевий термін подачі тез – 21 лютого 2018 року.

Інструкції

Якщо Ви брали участь у Симпозіумі 2017 року, то повторно створювати акаунт у Share Point немає потреби. Вам необхідно лише перейти за посиланням, яке Ви отримаєте після заповнення короткою форми на сайті Програми swmprogramua.com та ввести логін і пароль від раніше створеного акаунту.

Якщо Ви не брали участь у Симпозіумі 2017 року, Вам необхідно створити акаунт у Share Point, будь ласка, використовуйте інструкцію для реєстрації за наступним посиланням (українською мовою) Share Point registration

Інструкції щодо написання тез доступні за посиланням 2018 BTRP One Health Research Symposium – Abstract guidelines

У разі виникнення будь-яких запитань, будь ласка, звертайтесь за адресою SWMPukraine@battelle.org

Сподіваємось на зустріч з Вами на Третьому щорічному регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні!

З найкращими побажаннями,

Команда ПННР