Call for Abstracts for the 5th Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium is open now! 

Event dates: 06-10 April, 2020

Event location: Kyiv, Ukraine

Abstract submission deadline: 1 December 2019

List of topics include: infectious diseases of humans and animals, veterinary medicine, public health, environmental science, toxicology, health care management and policy development 

Eligible participants: academic and research staff, early- and mid-career scientists, PhD students, interns, master students, students

REGISTER AND SUBMIT ABSTRACT HERE https://symposium2020.ua-sea.com

Do not miss the opportunity to join to the biggest One Health event in Ukraine!

Прийом тез для участі в П’ятому щорічному регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції “Єдине здоров’я” за підтримки ПЗБЗ в Україні ВІДКРИТО!

Дати заходу: 06-10 квітня 2020 року

Місце проведення заходу: Київ, Україна

Кінцевий термін подачі тез: 1 грудня 2019 року

Перелік тем включає: інфекційні захворювання людей та тварин, ветеринарна медицина, громадське здоров’я, гігієна навколишнього середовища, токсикологія, управління в системі охорони здоров’я та розробка нормативно-правової бази

Участь можуть взяти: співробітники академічних та наукових установ, молоді вчені та вчені з досвідом, аспіранти, інтерни, магістри, студенти

РЕЄСТРАЦІЯ І ПОДАЧА ТЕЗ ЗА ПОСИЛАННЯМ https://symposium2020.ua-sea.com

Не пропустіть можливість приєднатись до найбільшого заходу, що проводиться на підтримку концепції “Єдине здоров’я” в Україні!