We are Excited to announce the International BioThreat Reduction Symposium (IBTRS) to be held in April 2021.

To Register for the Symposium, Click here

Once you have Registered, you can submit your abstract after you have logged into the website – Click here to Login.

Call for Abstracts for the International Biological Threat Reduction Symposium (formerly Regional One Health Research Symposium) is open! 

Abstract submission deadline is 18 January 2021

Save Symposium Dates: 26-29 April 2021

Event location: Kyiv, Ukraine

The conference provides attendees with an overview of current research, methodology, and practical issues in bacteriological and viral threat research, policy, and biosecurity. The conference will emphasize scientific research and networking. The list of topics to be presented includes: 

 • Biosafety and Biosecurity
 • Zoonosis/Zoonotic Diseases
 • Infectious Diseases of Humans and Animals
 • Public Health
 • Emerging Infectious Diseases
 • COVID-19 Diagnostics, Surveillance, and Public Health
 • Veterinary Medicine and Disease
 • One Health (policy development, biosurveillance)

Eligible participants: early- and mid-career scientists, Ph.D. researchers, and academic research staff across human and animal sectors.  

Registration fee: Participation in the 2021 International Biological Threat Reduction Symposium (IBTRS) and abstract publication in the Symposium Abstract Directory is free of charge for all participants.

Visit the Science Writing Mentorship Program in Ukraine website https://swmprogramua.com/ for more information.

Do not miss the opportunity to participate and network at the most impactful Infectious Disease conference in Ukraine!


Приймання тез вже відкрито!

Оголошуємо початок приймання тез для участі у Міжнародному симпозіумі зі зменшення біологічної загрози (раніше відомий як Регіональний науковий симпозіум в рамках концепції “Єдине здоров’я”)! 

Кінцевий термін подання тез – 18 січня 2021 року

Збережіть у календарі дату симпозіуму: 26-29 квітня 2021 року

Місце проведення: місто Київ, Україна

Конференція надає учасникам огляд сучасних досліджень, методології та практичних питань у галузі досліджень бактеріологічних та вірусних загроз, наукової політики та біобезпеки. Особливу увагу на заході буде приділено науковим дослідженням і нетворкінгу. Теми, які будуть представлені під час симпозіуму: 

 • Біобезпека і біозахист
 • Зоонози/зоонозні захворювання
 • Інфекційні хвороби людини і тварин
 • Громадське здоров’я
 • Емерджентні інфекційні захворювання
 • Діагностика, епіднагляд за COVID-19 та громадське здоров’я
 • Ветеринарна медицина і хвороби тварин
 • “Єдине здоров’я” (розробка політики, біонагляд)

Хто може взяти участь: молоді вчені, вчені на середньому етапі розвитку наукової кар’єри, кандидати наук та наукові співробітники в галузі досліджень людини та тварин. 

Реєстраційний внесок: участь у Міжнародному симпозіумі зі зменшення біологічної загрози 2021 року (IBTRS) та публікація тез у збірнику тез симпозіуму є безкоштовними для всіх учасників.

Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт програми з написання наукових робіт в Україні: https://swmprogramua.com/.

Не пропустіть можливість взяти участь і поспілкуватися на найбільш впливовій конференції з інфекційних захворювань в Україні!