Подання тез на IBTRS 2022: 8 листопада – 15 грудня 2021 р., подовжено до 15 січня 2022 року.

Пізнє подання тез триватиме з 16 січня по 1 лютого 2022 року.

Зразок оформлення тез для участі у Симпозіумі IBTRS 2022 можна завантажити на сторінці Симпозіуму ТУТ.

 • Будь ласка, зверніть увагу: Подання тез на IBTRS 2022 підтверджує вашу згоду на публікацію тез у Збірнику тез та на сайті Симпозіуму.
 • Подані тези повинні ґрунтуватися на нових даних, які не були раніше представлені чи опубліковані.
 • Усі тези будуть перевірені на плагіат/самоплагіат за допомогою спеціалізованих онлайн-ресурсів. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, що містять плагіат/самоплагіат.
 • Усі подані тези будуть прорецензовані, а їх автори матимуть можливість відредагувати тези, використовуючи особистий кабінет користувача (Dashboard) на веб-сайті SWMP/IBTRS.

Як подати тези на IBTRS 2022?

Подання тез відбувається онлайн за посиланням https://swmprogramua.com/ibtrs-registration/. Покрокове пояснення процесу подання можна знайти на сторінці Симпозіуму.

Мовна політика

Англійська мова є міжнародною мовою наукової спільноти. Для розвитку ваших навичок написання англійською та гарантування точного перекладу тез, рекомендується подавати двомовні тези англійською та українською мовами.
Якщо вам необхідна допомога у перекладі тез на англійську мову, будь ласка, подавайте тези українською мовою, і ми їх перекладемо.
Учасники з України повинні надати український варіант тез навіть у випадку, коли вони подають свої тези англійською мовою.
Учасники з інших країн можуть подати свої матеріали лише англійською мовою. 

Назва файлу: назва файлу з тезами повинна містити ваше прізвище та ім’я у латинській транслітерації, а також назву заходу у відповідно до зразка: “Lastname_Firstname_2022 IBTRS_abstract”.

Назва тез

Назва тез повинна бути стислою та інформативною. Не потрібно друкувати назву тез, використовуючи ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ (UPPERCASE).

Автори та установи

Будь ласка, дотримуйтесь стандартних міжнародних правил авторства для публікацій:

 • Кожен, хто зазначений як автор, мав зробити суттєвий безпосередній інтелектуальний внесок у роботу. Наприклад (для наукових результатів), кожен з авторів бере участь у розробці концепції, дизайну дослідження, аналізі та/або інтерпретації даних. Почесне чи гостьове авторство неприйнятне. Надання фінансування чи технічних послуг, даних пацієнтів або матеріалів, навіть якщо вони можуть бути важливими для роботи, самі по собі не є достатніми для авторства.
 • Усіх, хто зробив інший суттєвий внесок у роботу, слід включити до розділу подяки.
 • Автори спільно вирішують, хто і в якому порядку входить до переліку авторів роботи.
 • Коли частини дослідження проводяться окремими командами, особистий внесок і відповідальність можуть бути обмежені конкретними розділами роботи.
 • Усі автори повинні брати участь у написанні роботи, переглядати чернетки та затверджувати остаточну версію.
 • Автор, що презентує, відповідає за роботу в цілому, навіть якщо він чи вона не виконував усі частини роботи. Він повинен пересвідчитись, що всі автори відповідають основним стандартам щодо авторства і, за потреби, надати стислий письмовий опис їх внеску в роботу.

Додатково:

 • Будь ласка, ще раз уважно перевірте, чи правильно написані та відформатовані імена авторів і назви установ.
 • Автора, що презентуватиме роботу, необхідно виділити підкресленням, імена мають бути скороченими, а по-батькові, науковий ступінь чи вчене звання авторів вказувати не потрібно.
 • Для змін у написанні імен та прізвищ авторів, а також назв установ після прийняття тез необхідно буде зв’язатися з організаційним комітетом IBTRS.
 • Організатори IBTRS не несуть відповідальності за помилки в інформації про авторів та установи, яку ви надали.

Будь ласка, зверніть увагу: Оргкомітет залишає за собою право виправляти назви установ українською та англійською мовами відповідно до їх офіційної назви та скорочувати довгі загальновідомі назви, додаючи їх до списку скорочень у Збірнику тез IBTRS 2022.

Адреса електронної пошти (Email)

Для гарантування прямого та своєчасного зв’язку з організаторами Симпозіуму автор, що презентує роботу, повинен надати адресу особистої електронної пошти для листування. Будь ласка, не використовуйте електронну пошту установи чи відділу при поданні своїх тез.

Основний текст тез

Тези мають бути написані чітко, зрозуміло і поділені на чотири розділи з наступними підзаголовками:

 • Вступ. Будь ласка, чітко і коротко викладіть передумови, контекст дослідження та його цілі. Цей розділ повинен бути специфічним для дослідження, містити вже відомі факти і вказувати на прогалини у знаннях. Мета дослідження та/або гіпотеза повинні бути чітко сформульовані.
 • Методи. Розділ «Методи» повинен містити мінімально необхідну інформацію про умови проведення дослідження, збір даних та використані аналітичні методи (практичні експерименти, дані), етичні питання та вимоги біобезпеки. Слід чітко вказати методи та уникати узагальнень як-от «епідеміологічні», «бактеріологічні», «статистичні», «стандартні методи» тощо.
 • Результати. Представлені результати – це оригінальні дані, які не були раніше опубліковані або представлені. Усі результати повинні відповідати меті роботи і методам, описаним у розділі «Методи». У цьому розділі не потрібно перераховувати дані літератури. Для пояснення описових і якісних досліджень стисло перерахуйте відповідні результати. Для аналітичних досліджень вказуйте кількісні дані, у тому числі ефект впливу і довірчі інтервали. Будь ласка, вказуйте чіткі показники варіації, статистичної значущості (p-значення ) тощо. Розглядатися будуть лише тези з попередніми або остаточними результатами. Тези досліджень, які тільки плануються та не мають хоча б попередніх даних, будуть відхилені.
 • Висновки. Висновки повинні ґрунтуватися на фактичних даних і формуватися безпосередньо з результатів вашого дослідження. Чітко підсумуйте і обговоріть значення представлених даних. Усі ваші твердження повинні бути підкріплені даними, описаними в розділі «Результати». Ваші висновки повинні бути пов’язані зі вступом, метою та/або гіпотезою дослідження. Також зазначте у цьому розділі ваш інноваційний внесок у вивчення даного питання, значення ваших досліджень або результатів, наприклад, для вдосконалення законодавчої, методичної бази, заходів запобігання, попередження, вирішення описаної проблеми тощо. Крім того, очікується, що ви опишете свої наступні кроки та майбутні напрямки роботи.

Рисунки/Графіки/Таблиці не дозволено включати у тези IBTRS, вони будуть автоматично видалені під час рецензування.

Ключові слова

Автори повинні надати 3-5 ключових слів для кращого визначення змісту тез.

Текст

Використання великих літер (UPPERCASE) у тексті (окрім скорочень або акронімів) не дозволяється. Розмір основного тексту тез не може перевищувати 350 слів.

При оформленні тез застосовуються такі правила форматування (приклади в дужках):

 • Форматування тексту: шрифт Arial розміром 10 pt, міжрядковий інтервал 1.15, вирівнювання по лівій стороні.
 • Латинські вирази в тексті необхідно виділити курсивом (наприклад, in vitro/in vivo, ad hoc, ex officio).
 • Таксономічні назви потрібно виділяти курсивом (наприклад, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile).
 • Після першого згадування в тексті назви родів слід скорочувати (наприклад, S. aureus, C. difficile). Залишайте лише першу літеру в назві роду.
 • Несистематизовані назви (наприклад, у множині): використовуйте малі літери і не виділяйте курсивом (наприклад, стрептококи групи А, мікобактерії, хламідії).
 • Загальні назви лікарських засобів пишіть з малої літери (наприклад, пеніцилін).
 • Не використовуйте назви брендів у заголовку тез; назви продуктів дозволені, але їх слід уникати в заголовку.
 • Лише загальновідомі скорочення можна використовувати без розшифровування (наприклад, ДНК, ПЛР, COVID-19). Будь ласка, переконайтеся, що всі інші скорочення вказано повністю при першому згадуванні у тексті. Крім того, не використовуйте, будь ласка, скорочень у заголовку тез.

Подання тез

Бажано, щоб тези подавав автор, який презентуватиме роботу. Саме він несе відповідальність за отримання дозволу від усіх співавторів на подання та представлення тез на Симпозіумі.
Після подання тез на адресу, вказану при поданні тез, буде надіслано підтвердження реєстрації та подання (не забудьте перевірити правильність написання своєї особистої електронної адреси!).
Уся інформація щодо прийняття чи відхилення тез, спосіб презентації даних тощо, буде надсилатись на електронну адресу, вказану при поданні тез.

Сертифікати про участь

Після Симпозіуму Сертифікат про участь у IBTRS 2022 буде надіслано лише автору, що презентував роботу.
Сертифікати про участь не будуть надані авторам, які не презентували свої доповіді під час відповідних усних/постерних сесій IBTRS 2022, або чиї постери не відповідають вимогам щодо розміру та формату.

Якщо у вас виникли запитання абонеобхідна допомога, будь ласка, звертайтеся до нас за електронною адресою ibtrsymposium@gmail.com.