Міжнародний симпозіум зі зменшення біологічної загрози (IBTRS) відбудеться 29 червня – 2 липня 2021 року!

Для участі в Симпозіумі перейдіть за посиланням: https://ibtrs2021virtualsymposium.com/

We are Excited to announce the International BioThreat Reduction Symposium (IBTRS) to be held 29 June – 2 July 2021

Join the IBTRS 2021 by the link: https://ibtrs2021virtualsymposium.com/

To Register for the Symposium, Click here

IBTRS 2021 Program.

Щоб зареєструватись для участі в Симпозіумі, Натисніть сюди

Програма IBTRS 2021.

Реєстрацію на сайті все ще відкрито! Відвідати цю віртуальну конференцію можна безкоштовно, і ми радо запрошуємо усіх, зокрема молодих вчених, відвідати наш Симпозіум. IBTRS 2021 надає можливості встановити контакти та взяти участь у дискусійних панелях із експертами з інфекційних хвороб.

Оновлена інформація про програму Симпозіуму  невдовзі з’явиться на сайті.

Registration is still Open!  Attendance at this virtual conference is free and we specifically encourage early-career scientists to attend. The 2021 IBTRS has opportunities for networking opportunities and attendance at panel discussions with experts in infectious disease.

Updated Program Information to be released soon.

Міжнародний симпозіум зі зменшення біологічної загрози (раніше відомий як Регіональний науковий симпозіум в рамках концепції “Єдине здоров’я”)! 

Приймання тез завершено. Триває рецензування тез. Якщо ви подали тези, незабаром ви отримаєте повідомлення від оргкомітету електронною поштою. 

НОВІ Дати симпозіуму: 29 червня – 2 липня 2021 року.

Місце події: Ця подія буде віртуальною! Ми плануємо проводити засідання з 12:00 до 16:00-18:00 за Київським часом (часовий пояс EET на 7 годин випереджає американський часовий пояс EST).

IBTRS надає молодим фахівцям можливість навчитися підготовці до презентації результатів своїх досліджень на міжнародних форумах. Учасники заходу отримають зворотний зв’язок в режимі реального часу від групи міжнародних експертів з презентацій і постерів, а також можливість для міжнародного обміну результатами поточних досліджень, методологією та практичними питаннями в області досліджень бактеріологічних і вірусних загроз, політики та біобезпеки. Особливу увагу під час IBTRS буде приділено науковим дослідженням і нетворкінгу. Теми, які будуть представлені під час симпозіуму:

 •                 Біобезпека і біозахист
 •                 Зоонози/зоонозні захворювання
 •                 Інфекційні хвороби людини і тварин
 •                 Громадське здоров’я
 •                 Емерджентні інфекційні захворювання
 •                 Діагностика, епіднагляд за COVID-19 та громадське здоров’я
 •                 Ветеринарна медицина і хвороби тварин
 •                 “Єдине здоров’я” (розробка політики, біонагляд)

Будь-ласка, надсилайте всі питання щодо тез на адресу symposium@battelle.org для ознайомлення з командою BTRP / CH2M. Усі тези доповідей та усних доповідей підлягають затвердженню.

BTRP/CH2M повідомить усім авторам, чиї тези будуть відібрані для участі. Автори повинні подати свої тези організаторам відповідно до інструкцій. Будь ласка, ознайомтесь з інструкціями щодо оформлення і подання тез на сайті Програми з написання наукових робіт за посиланням https://swmprogramua.com/abstracts-guidelines-інструкції-для-тез/ [swmprogramua.com] або напишіть на адресу symposium@battelle.org для отримання більш детальної інформації.

Усний переклад під час симпозіуму здійснюватиметься англійською, українською та російською мовами.

Хто може взяти участь: молоді вчені, вчені на середньому етапі розвитку наукової кар’єри, кандидати наук та наукові співробітники в галузі досліджень людини та тварин.

Реєстраційний внесок: участь у Міжнародному симпозіумі зі зменшення біологічної загрози 2021 року (IBTRS) та публікація тез у збірнику тез симпозіуму є безкоштовними для всіх учасників.

Не пропустіть можливість взяти участь і поспілкуватися на найбільш впливовому симпозіумі з інфекційних захворювань в Україні!

International Biological Threat Reduction Symposium (formerly Regional One Health Research Symposium). 

Abstract Submission is closed. Abstract review is in process. If you have submitted an abstract, you will be hearing from the organizing committee soon via email.

NEW Symposium Dates: 29 June – 2 July, 2021

Event Location: This event will be Virtual! It is planned to be held between noon and 6-8pm Kyiv time (Kyiv is 7 hours ahead of US EST time)

IBTRS provides junior professionals with an opportunity to learn how to prepare research for presentation in an international fora.  Attendees will benefit from real-time feedback from a panel of international experts on presentations and posters, and an international exchange of current research, methodology, and practical issues in bacteriological and viral threat research, policy, and biosecurity. IBTRS will emphasize scientific research and networking. The list of topics to be presented includes:

 •                 Biosafety and Biosecurity
 •                 Zoonosis/Zoonotic Diseases
 •                 Infectious Diseases of Humans and Animals
 •                 Public Health
 •                 Emerging Infectious Diseases
 •                 COVID-19 Diagnostics, Surveillance, and Public Health
 •                 Veterinary Medicine and Disease
 •                 One Health (policy development, bio surveillance)

ABSTRACT SUBMISSION IS NOW CLOSED.  Email the BTRP/CH2M team with questions at symposium@battelle.org.  Abstract approval is required for all oral presentation and poster submissions.

BTRP/CH2M will notify the submitters of abstracts selected for support. It is the responsibility of the abstract submitters to submit their abstract to the organizers in accordance with the instructions. Please check the Science Writing Mentorship Program website for abstract guidelines: https://swmprogramua.com/abstracts-guidelines-інструкції-для-тез/ or email symposium@battelle.org for more information.

Interpretation will be provided in English, Ukrainian, and Russian.

Eligible participants: early- and mid-career scientists, Ph.D. researchers, and academic research staff across human and animal sectors.

Registration fee: Participation in the 2021 International Biological Threat Reduction Symposium (IBTRS) and abstract publication in the Symposium Abstract Directory is free of charge for all participants.

Do not miss the opportunity to participate and network at the most impactful Infectious Disease Symposium in Ukraine!