Приймання тез вже відкрито!

We are Excited to announce the International BioThreat Reduction Symposium (IBTRS) to be held April 26-29, 2021

To Register for the Symposium, Click here

Once you have Registered, you can submit your abstract after you have logged into the website – Click here to Login.

Оголошуємо початок приймання тез для участі у Міжнародному симпозіумі зі зменшення біологічної загрози (раніше відомий як Регіональний науковий симпозіум в рамках концепції “Єдине здоров’я”)! 

Кінцевий термін подання тез – 15 лютого 2021 року

Збережіть у календарі дату симпозіуму: 26-29 квітня 2021 року

Місце проведення: місто Київ, Україна

IBTRS надає молодим фахівцям можливість навчитися підготовці до презентації результатів своїх досліджень на міжнародних форумах. Учасники заходу отримають зворотний зв’язок в режимі реального часу від групи міжнародних експертів з презентацій і постерів, а також можливість для міжнародного обміну результатами поточних досліджень, методологією та практичними питаннями в області досліджень бактеріологічних і вірусних загроз, політики та біобезпеки. Особливу увагу під час IBTRS буде приділено науковим дослідженням і нетворкінгу. Теми, які будуть представлені під час симпозіуму:

 •                 Біобезпека і біозахист
 •                 Зоонози/зоонозні захворювання
 •                 Інфекційні хвороби людини і тварин
 •                 Громадське здоров’я
 •                 Емерджентні інфекційні захворювання
 •                 Діагностика, епіднагляд за COVID-19 та громадське здоров’я
 •                 Ветеринарна медицина і хвороби тварин
 •                 “Єдине здоров’я” (розробка політики, біонагляд)

Будь ласка, надсилайте усі тези на адресу: https://swmprogramua.com/symposium [swmprogramua.com] / або symposium@battelle.org до 15 лютого 2021 року для перевірки та розгляду командою BTRP/CH2M. Усі тези для усних і постерних презентацій підлягають затвердженню.

BTRP/CH2M повідомить усім авторам, чиї тези будуть відібрані для участі. Автори повинні подати свої тези організаторам відповідно до інструкцій. Будь ласка, ознайомтесь з інструкціями щодо оформлення і подання тез на сайті Програми з написання наукових робіт за посиланням https://swmprogramua.com/abstracts-guidelines-інструкції-для-тез/ [swmprogramua.com] або напишіть на адресу symposium@battelle.org для отримання більш детальної інформації.

Усний переклад під час симпозіуму здійснюватиметься англійською, українською та російською мовами.

Хто може взяти участь: молоді вчені, вчені на середньому етапі розвитку наукової кар’єри, кандидати наук та наукові співробітники в галузі досліджень людини та тварин.

Реєстраційний внесок: участь у Міжнародному симпозіумі зі зменшення біологічної загрози 2021 року (IBTRS) та публікація тез у збірнику тез симпозіуму є безкоштовними для всіх учасників.

Не пропустіть можливість взяти участь і поспілкуватися на найбільш впливовому симпозіумі з інфекційних захворювань в Україні!

Call for Abstracts for the International Biological Threat Reduction Symposium (formerly Regional One Health Research Symposium) is open! 

Abstract submission deadline is 15 February 2021

Save Symposium Dates: 26-29 April 2021

Event location: Kyiv, Ukraine

IBTRS provides junior professionals with an opportunity to learn how to prepare research for presentation in an international fora.  Attendees will benefit from real-time feedback from a panel of international experts on presentations and posters, and an international exchange of current research, methodology, and practical issues in bacteriological and viral threat research, policy, and biosecurity. IBTRS will emphasize scientific research and networking. The list of topics to be presented includes:

 •                 Biosafety and Biosecurity
 •                 Zoonosis/Zoonotic Diseases
 •                 Infectious Diseases of Humans and Animals
 •                 Public Health
 •                 Emerging Infectious Diseases
 •                 COVID-19 Diagnostics, Surveillance, and Public Health
 •                 Veterinary Medicine and Disease
 •                 One Health (policy development, bio surveillance)

Please submit all abstracts to https://swmprogramua.com/symposium/ or symposium@battelle.org  by February 15, 2021, for review and consideration by the BTRP/CH2M Team.  Abstract approval is required for all oral presentation and poster submissions.

BTRP/CH2M will notify the submitters of abstracts selected for support. It is the responsibility of the abstract submitters to submit their abstract to the organizers in accordance with the instructions. Please check the Science Writing Mentorship Program website for abstract guidelines: https://swmprogramua.com/abstracts-guidelines-інструкції-для-тез/ or email symposium@battelle.org for more information.

Interpretation will be provided in English, Ukrainian, and Russian.

Eligible participants: early- and mid-career scientists, Ph.D. researchers, and academic research staff across human and animal sectors.

Registration fee: Participation in the 2021 International Biological Threat Reduction Symposium (IBTRS) and abstract publication in the Symposium Abstract Directory is free of charge for all participants.

Do not miss the opportunity to participate and network at the most impactful Infectious Disease Symposium in Ukraine!