INTERNATIONAL CONFERENCES
The program supports attendance and travel to international scientific conferences that align with the program goals. If you are interested in receiving support, please review the conference website for important dates. Abstracts and presentations must be approved by the program prior to receiving support. This takes time so please reach out to us 30-60 business days prior to the abstract due date.
Please contact us at ibtrsymposium@gmail.com for more details.

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Програма підтримує участь та поїздки на міжнародні наукові конференції, які відповідають цілям програми. Якщо ви зацікавлені в отриманні підтримки, перегляньте веб-сайт конференції щодо важливих дат. Тези та презентації повинні бути затверджені програмою до отримання підтримки. На це потрібен час, тому зв’яжіться з нами за 30–60 робочих днів до кінцевого терміну подання тез або реєстрації.
Для отримання додаткової інформації звертайтесь за адресою ibtrsymposium@gmail.com.