Slide-shows guidelines / Вимоги до презентацій

STEP 1. CREATE YOUR SLIDE-SHOW PRESENTATION

GENERAL INFORMATION:

Authors will be allowed 15 minutes to present their findings and 10 minute question & answer session therefore the recommended total number of slides should be from 10 up to 25. As a rule of thumb, please anticipate that you will spend 30 to 60 seconds on each slide.

Presentations MUST be provided on USB memory stick or otherwise delivered to the conference organizers before 9:00 am on the day upon which you are scheduled to speak.

STRUCTURE OF THE SLIDE-SHOW PRESENTATION:

Presentation should include all of the following elements:

 • Title
  • Accurately state your title and objectives
 • Background
  • The explanation for the relevance of the work.
 • Methods
  • Descriptive information about all methods utilized to acquire data presented in your slides should be mentioned.
 • Results / Key Findings
  • Highlight key findings and the information that you believe are important.
 • Conclusions
  • Clearly summarize all findings and conclusions that you believe are important.
 • Future Directions
 • References
 • Acknowledgements

STEP 2. UPLOAD YOUR SLIDE-SHOW PRESENTATION

Every slide-show presentation should be uploaded in the same way as abstracts using the following link

https://blackandveatch.sharepoint.com/teams/SP/kyiv/sienceroom/SitePages/Home.aspx

You can find instructions on how to upload the slide-show presentation here Share Point Instructions

A draft copy of all slide-show presentations should be submitted to the Share Point by 27 March.

TIPS FOR WRITING:

 1. Presentations should be created using PowerPoint, or provided as an Adobe PDF file or other suitable, and readily accessible file type.
 1. Every slide should be fully visible and able to be read from the back of the room. You can use simple graphs to demonstrate data trends and findings as well as tables. Tables should be clear, to the point, and not too busy or complicated.
 1. Do not read your slides! Ensure that slides contain key information or findings that support your presentation and do not include a summary of everything that you will say.

IMPORTANT DATES:

 1. If any assistance or mentorship in preparing your slide-show presentation is desired, please let us know by 20 March, 2017.
 2. A draft copy of all slide-show presentation should be submitted to the Share Point by 27 March.
 3. A final draft of all approved slide-show presentation MUST be finalized and submitted by 19 April.

If you have any questions please contact us by

SWMP-Ukraine@Metabiota.comІНСТРУКЦІЯ ЗІ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

КРОК 1. СТВОРІТЬ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Автори матимуть 15 хвилин для презентації даних, а також 10 хвилин для відповіді на запитання, тому рекомендована загальна кількість слайдів має бути від 10 до 25. Проте, очікуйте, що в середньому Ви будете витрачати від 30 до 60 секунд на кожен слайд.

Презентації потрібно надати організаторам конференції на USB носії до 9:00 ранку в день Вашого виступу або за день до нього.

 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Презентація повинна містити наступні елементи:

 • Заголовок
  • Назва повинна бути чіткою
 • Актуальність
  • Обґрунтуйте актуальності теми.
 • Методи
  • Надайте описову інформацію про всі методи, що використовувались для отримання даних, представлених у презентації
 • Результати
  • Виділіть ключові дані та інформацію, яку Ви вважаєте важливою
 • Висновки
  • Підсумуйте всі дані та висновки, які, на Вашу думку, є важливими
 • Подальший розвиток
 • Список літератури
 • Подяка

КРОК 2. ЗАВАНТАЖТЕ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Кожну презентацію необхідно завантажити таким же чином, як і тези, за наступним посиланням:

https://blackandveatch.sharepoint.com/teams/SP/kyiv/sienceroom/SitePages/Home.aspx

Ви можете знайти інструкцію, як завантажити презентацію до Share Point тут Share Point Instructions

Робочий варіант презентації потрібно завантажити до Share Point не пізніше 27 березня.

ПОРАДИ З НАПИСАННЯ

 1. Презентації повинні бути створені в PowerPoint, або надані в Adobe PDF файлі, чи у будь-якому іншому зручному і легкодоступному типі файлів.
 2. Кожен слайд повинен бути добре видимим для читання навіть з протилежної сторони зали. Ви можете використовувати прості схеми та таблиці для демонстрації даних та знахідок. Застосовуйте чіткі, не перенавантажені та прості таблиці, що стосуються теми.
 3. Не читайте свої слайди! Запевніться, що слайди містять лише ключову інформацію чи дані, що доповнюють презентацію, та при цьому не включають все, що Ви будете говорити.

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

 1. Якщо Ви бажаєте отримати допомогу з написання презентації, будь ласка, повідомте нам до 20 березня 2017 року.
 1. Усі презентації (в робочому варіанті) повинні бути завантажені до Share Point не пізніше 27 березня.
 1. Фінальні версії усіх затверджених презентацій ПОВИННІ бути вивірені та подані не пізніше 19 квітня.

У разі виникнення запитань, звертайтесь за адресою

SWMP-Ukraine@Metabiota.com